Programmet tar ikke opp nye studenter

Tresemesterordning for ingeniørutdanning (TRESS)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2012
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for ingeniørfag