Programmet tar ikke opp nye studenter

Tresemesterordning (TRESS) og Y-vei for ingeniørutdanning

Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2013
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag