Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2013–2014)

Studiets læringsutbytte

MATEMATIKK OG FYSIKK

Kunnskaper
Studenten:

  •  har kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk og fysikk
  •  har kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor matematikk og fysikk
     

Ferdigheter 
Studenten:

  •  kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  •  kan reflektere over egen faglig ferdighet og endre arbeidsmetoder under veiledning
  •  behersker relevante faglige verktøy
  •  kan anvende sin kompetanse fra TRESS i ingeniørstudiet 

Generell kompetanse
Studenten:

  •  kan videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra TRESS i ingeniørutdanningen
  •  kan arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe

NORSK

Se læringsutbyttebeskrivelse for emnet Norsk for y-vei.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:15:47