Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2013–2014)

Studiets oppbygging og innhold

Følgende emner inngår i Tresemesterordningen (TRESS):

  • Tress-matematikk I og Tress-matematikk II (se emnebeskrivelser for nærmere detaljer)
  • Tress-fysikk (se emnebeskrivelse for nærmere detaljer)

Følgende emner inngår i Y-veien:

  • Tress-matematikk I og Tress-matematikk II (se emnebeskrivelser for nærmere detaljer)
  • Tress-fysikk (se emnebeskrivelse for nærmere detaljer)
  • Norsk for Y-vei (se emnebeskrivelse for nærmere detaljer)

Forklaring til studiemodellen nedenfor:

TRESS-emner gjelder studenter som har fått opptak til Tresemesterordning for ingeniørfag  (TRESS)
Y-emner gjelder studenter som har fått opptak til Bachelor i ingeniørfag Y-vei

 

Organisering og læringsformer

Studiet er i hovedsak organisert med forelesninger og øvingstimer. Fronter benyttes som læringsplattform.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne. Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Evaluering av studiet

Studiemiljø, studiet som helhet og emner evalueres (EVA) jevnlig i henhold til høgskolens kvalitetssystem og avdelingens prosedyrer.

  • Evaluering av studiemiljø (EVA 1); iverksettes av Læringsmiljøutvalget
  • Evaluering av erfaringer med studiet (EVA 2); iverksettes av Utdanningskvalitetsutvalget
  • Evaluering av emner og undervisning (EVA 3); iverksettes av program-/emnekoordinator

Tilbakemelding underveis

Det gis tilbakemelding underveis på arbeidskrav og tester. Tilbakemeldingens form velges av faglærer. 

Vurdering

Det benyttes mappevurdering og skriftlig eksamen som vurderingsform i emnene. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Det benyttes karakter Bestått/Ikke bestått. Det gis karakterutskrift som viser hvilke emner som er bestått. Emner i Tresemsterordning (TRESS) og Y-vei for ingeniørutdanning er ikke studiepoenggivende.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Studiemodell

Høst 2013

Veivalg Tres 13H-14V

Vår 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 03:20:12