Hva lærer du? (Høst 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten 

  • har økte kunnskaper om språk, litteratur og kultur i de tysktalende land og innsikt i hvordan han/hun kan formidle disse kunnskapene.

Ferdigheter
Kandidaten 

  • har økte ferdigheter i å bruke tysk både skriftlig og muntlig og uttrykker seg flytende og funksjonelt overfor ulike målgrupper.

  • er i stand til å formidle tysk språk, litteratur og kultur til ulike målgrupper bl. a. ved hjelp av digitale verktøy.

  • har ferdigheter som gjør han/henne bedre kvalifisert, oppdatert og motivert til å undervise i tysk på ulike nivå, til å bruke språket og kulturkompetansen i ulike yrkessammenhenger og til selv å utvikle seg videre faglig.

Generell kompetanse
Kandidaten

  • har øving i å tenke selvstendig omkring faglige spørsmål, i problematisering og i å uttrykke egne refleksjoner. Kandidaten er dermed bedre i stand til å møte samfunnets krav om økt kjennskap til fremmedspråk og om å delta i internasjonalisering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 04:09:54