Hvorfor velge dette programmet?

Tysk påbygging består av fem ulike emner som kan kombineres fritt. Enten du kun tar et enkelt emne eller flere vil tysk påbygging gi deg muligheten til faglig fordypning og samtidig styrke din praktiske språkferdighet.

Undervisningstilbudet høsten 2020 og våren 2021:

Høst 2020:

1: Språk i kontrast (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), ca. 4 ganger i løpet av semesteret; i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning.
2: Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), ca. 8 ganger i løpet av semesteret, i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres en workshop på campus Halden.
3: Semesteroppgave (10 studiepoeng): Fordypning i tema fra språk/litteratur/kultur: Individuelt arbeid med veiledning, i tillegg kommer presentasjoner og diskusjoner underveis i smågrupper (Adobe), ca. 4 ganger i løpet av semesteret.

Vår 2021:

1: Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng): Asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres workshops på campus Halden og/eller i Adobe.

Oversikt over hvilke datoer det er nettundervisning foreligger ved semesterstart. Studentene må selv kjøpe pensum, men alt annet materiale (for eksempel PowerPoint-presentasjoner, støtteark, oppgaver) er digitalt tilgjengelig. Vi anbefaler at studentene deltar på undervisningen, men den er ikke obligatorisk.

Ofte stilte spørsmål om Tysk påbygging:

Hvor finner jeg studieplan, emnebeskrivelser og pensumlister?

Studieplanen, med emnebeskrivelser, finner du her. Pensumlister finner du i den enkelte emnebeskrivelsen.

Hvilke emner kan jeg velge blant?

Følgende emner tilbys studieåret 2020-2021:

SFT22018 Tysk i kontrast (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT22218 Semesteroppgave (10 studiepoeng, høstsemester 2020)

SFT40415 Tysk: Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng, vårsemester 2021).

 

Er det mulig å bruke lenger tid enn ett semester?

Ja, det er det. I høstsemesteret tilbyr vi tre emner à 10 studiepoeng, og du kan velge fritt med én begrensning: Emnet SFT22118 Semesteroppgave kan ikke tas alene, men må tas sammen med enten SFT22018 Tysk i kontrast eller SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film.

Du kan også velge emner som går i vårsemesteret. Vårsemestret 2021 tilbyr vi SFT40515 Språk, språkundervisning og IKT.  I vårsemesteret 2022 SFT40415 Tysk: Litteratur og kulturkunnskap: Tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur. Begge disse emnene er på 20 studiepoeng.

Det er mulig å justere utdanningsplanen underveis. Dersom du begynner friskt som heltidsstudent, men finner ut at det blir for mye, justerer du utdanningsplanen din, slik at du tar studiet over lengre tid.

Vær klar over at det gis maksimalt ett års forlenget studierett og for å beholde studieretten må du semesterregistrere deg hvert semester selv om det blir et "tomt" semester underveis.Studiet må altså fullføres senest våren 2022.

Det er lenge siden jeg tok årsstudiet, vil jeg klare å henge med?

Det vil du. Med tysk årsstudium har du et godt grunnlag, og om du forbereder deg litt i forkant, for eksempel leser noen tyske bøker, ser noen tyske filmer, aktiverer du fort tysken din.

Foregår all undervisning på tysk?

Ja

Er det obligatorisk deltakelse på undervisninga?

Nei, det er det ikke, verken på samlingene eller på nettundervisninga, men vi anbefaler sterkt at du deltar. Alle emner har imidlertid obligatoriske oppgaver av ulik form; dette er beskrevet detaljert i emnebeskrivelsene.

Når finner nettundervisninga sted?

SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film: onsdager 17-19 (detaljert oversikt foreligger før studiestart og publiseres i Canvas).

SFT22018 Tysk i kontrast: enkelte tirsdager 17-19 (detaljert oversikt foreligger før studiestart og publiseres i Canvas)

Enkelte emner  bruker andre arbeidsmåter enn synkronundervisning (det gjelder særlig SFT22218 Semesteroppgave, SFT40515 Språk, språkundervisning og IKT og deler av SFT22018 Tysk i kontrast). Dette informeres det om ved semesterstart.

Tilbys også samlinger på campus?

Nei. På grunn av COVID–19 tilbys det ikke noen workshop på campus i høstsemesteret 2020.  

Hvor får jeg kjøpt kompendiene?

Disse publiseres på Canvas ved semesterstart og kan lastes ned.

Må jeg kjøpe bøkene?

Ja, du må selv sørge for at du har alle bøkene som er pensum. Ta kontakt med din egen bokhandel, Studentsamskipnadens bokhandel eller en nettbokhandel i god tid, slik at du er sikker på at du får bøkene i tide.

Når blir eksamensdatoene klare?

Eksamensdatoene publiseres på Studweb i september for høstsemesteret, i februar for vårsemesteret. SFT22018 Tysk i kontrast har skoleeksamen; SFT22118 Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film har muntlig eksamen som kan avlegges enten i Zoom eller på studiested Halden. SFT22218 Semesteroppgave vurderes på bakgrunn av ei skriftlig semesteroppgave.

Må jeg komme til Halden for å avlegge skriftlig eksamen?

Det er mulig å søke om å avlegge skriftlig eksamen eksternt. Fristen er 15.10 i høstsemesteret, 1.4. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Må jeg komme til Halden for å avlegge muntlig eksamen?

Muntlig eksamen kan avlegges i Zoom eller på campus. Det er ikke nødvendig å søke for å avlegge muntlig eksamen i Zoom.

Hva slags eksamener er det i de ulike emner?

Dette står detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene.

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med computeren min?

Riktig adressat for dette er IT-vakt. Her finner du nødvendig informasjon.

Hvem kan hjelpe meg med å justere utdanningsplanen min?

Ta kontakt med seniorrådgiver Karin Anker Rasch eller Seksjon for studenttjenester på epost studier-halden@hiof.no.

Kan jeg låne bøker fra biblioteket når jeg er fjernstudent?

Ja, det kan du. Nærmere informasjon finner du på bibliotekets sider. Kontaktbibliotekar for tysk er hovedbibliotekar Torunn Skofsrud Boger.

Må jeg skrive på tysk i diskusjoner på Canvas?

Etter hvert vil vi gjerne at all kommunikasjon foregår på tysk, men i starten er det naturligvis helt i orden å bruke norsk.

Må jeg ha et bilde på profilen min på Canvas?

Ja, både vi som underviser og medstudentene blir veldig glad om du laster opp et bilde – det er mye hyggeligere å kommunisere med noen som man kjenner fjeset på!