Hvorfor velge dette programmet?

Undervisningstilbudet høsten 2018:
1: Språk i kontrast (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), 3-4 ganger i løpet av semesteret; i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning.
2: Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (10 studiepoeng): Synkron nettundervisning (Adobe), 6-8 ganger i løpet av semesteret, i tillegg kommer asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres en workshop på campus Halden.
3: Semesteroppgave (10 studiepoeng). Fordypning i tema fra språk/litteratur/kultur: Individuelt arbeid med veiledning, presentasjoner og diskusjoner underveis i smågrupper.

Undervisningstilbudet våren 2019:
1: Språk, språkundervisning og IKT (20 studiepoeng): Asynkrone aktiviteter og individuell veiledning. Etter nærmere avtale med studentene arrangeres workshops på campus Halden og/eller i Adobe.

Oversikt over hvilke datoer det er nettundervisning foreligger ved semesterstart. Studentene må selv kjøpe pensum, men alt annet materiale (for eksempel PowerPoint-presentasjoner, støtteark, oppgaver) er digital tilgjengelig. Vi anbefaler at studentene deltar på undervisningen, men den er ikke obligatorisk.