Jobb og videre studier (Høst 2020)

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universitet, og kan inngå som del av en bachelorgrad.

Årsstudiet og påbyggingsstudiet i tysk kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved HiØ (gjelder for kull 2018 eller tidligere kull). Bestått bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i tysk danner grunnlag for opptak til Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved HiØ. For krav til opptak til masterstudier i tysk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

Den styrka kompetansen som et påbyggingsstudium gir, er en solid bakgrunn i yrker hvor gode språk- og kulturkunnskaper er en forutsetning. Tar en sikte på en lærerstilling i skolen, er det en stor fordel å ha påbyggingsstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 04:10:25