Opptak

Bestått årsstudium i tysk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.