Studiestart

Velkommen!

Her finner du informasjon om oppstart av studiet, undervisning, emner, kontaktpersoner mm.

Ny student

Her får du informasjon om hva du må gjøre for å kunne starte på studiet ditt.

Hva kreves av deg som nettstudent?

Her kan du lese om forkunnskaper i språket, teknisk utstyr og digitale plattformer ved nettstudier i fremmedspråk