Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (Høst 2012)

Det tilbys studieopphold ved Universitetet i Kiel. Studieoppholdet er ikke obligatorisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2019 11:01:53