Jobb og videre studier (2019–2022)

Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jf. 48.2. Vernepleiere arbeider hovedsakelig i ambulante helse- og sosialtjenester, hvor en stor del av arbeidet utføres i brukernes hjem. Vernepleiere bistår også brukerne utenfor hjemmet, slik at de kan mestre bl.a. arbeid, skolegang og fritid. Vernepleiere arbeider også innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, rusomsorg og eldreomsorg, skoleverk og i barnehager.

Bachelor i vernepleie kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Ved Høgskolen i Østfold kan du blant annet søke opptak ved 

  • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)
  • Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng)
  • Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Merk at studiene i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

Eksempler på andre relevante masterstudier;

  • Masterstudium i sosialt arbeid (Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU, Diakonhjemmet Høgskole) 
  • Masterstudium i læring i komplekse systemer (OsloMet / Høgskolen i Oslo og Akershus).
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 20:05:21