Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Vernepleierutdanningen deltar i nettverk innen NORDPLUS. Nettverkene samarbeider om gjensidig student- og lærerutveksling med høgskoler i Finland, Sverige og Danmark. I tillegg har utdanningen avtale om utveksling til Nord-Irland innenfor Erasmus. Utveksling er lagt til 6. semester.

Videre eksisterer det avtale om studier av ett semesters varighet med Augsburg College, Minneapolis, Minnesota i USA (4. eller 6. semester). Det er også muligheter for praksisstudier i 6. semester i Namibia, i tillegg til praksisstudier i Bolivia i samarbeid med Misjonsalliansen.

Se mer informasjon på høgskolens nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon for internasjonalisering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. nov. 2019 10:46:16