Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2020)

Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jf. 48. Vernepleiere arbeider hovedsakelig i ambulante helse- og sosialtjenester, hvor en stor del av arbeidet utføres i brukernes hjem. Vernepleiere bistår også brukerne utenfor hjemmet, slik at de kan mestre bl.a. arbeid, skolegang og fritid. Vernepleiere arbeider også innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, rusomsorg og eldreomsorg, skoleverk og i barnehager.

Bachelor i vernepleie kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Ved Høgskolen i Østfold kan du blant annet søke opptak ved 

  • Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 stp)
  • Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 stp)
  • Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 stp)

Merk at studiene i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

Eksempler på andre relevante masterstudier; Masterstudium i sosialt arbeid (Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU, Diakonhjemmet Høgskole) og Masterstudium i læring i komplekse systemer (Høgskolen i Oslo og Akershus).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:29:19