Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og minimum 2 års relevant praksis.