Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2020)

Utdanningen tilstreber å ha oppdatert internasjonal litteratur som en del av pensum.

I utdanningen legges det vekt på kulturforståelse, utfordringer profesjonelle står overfor i møte med etniske minoritetsgrupper og hvordan omsorg utøves i ulike kulturer. Studentene får gjennom utdanningen kjennskap til begreper og prosesser relatert til arbeid med innvandrere og minoriteter. Utdanningen vektlegger globale perspektiver på folkevandring og innvandringspolitikk.

Vernepleierutdanningen deltar i nettverk innen NORDPLUS. Nettverkene samarbeider om gjensidig student- og lærerutveksling med høgskoler i Finland, Sverige og Danmark. I tillegg har utdanningen avtale om utveksling til Nord-Irland innenfor Erasmus. Utveksling er lagt til 6. semester.

Videre eksisterer det avtale om studier av ett semesters varighet med Augsburg College, Minneapolis, Minnesota i USA (4. eller 6. semester).  Det er også muligheter for praksisstudier i 6. semester i Namibia.

Avdeling for helse- og sosialfag har en internasjonal leder som i samarbeid med faglærere samordner utvekslingen.

Se mer informasjon på høgskolens nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon til internasjonal leder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:15:44