Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2018)

Denne videreutdanningen gir spesiell kompetanse innen psykisk helsearbeid rettet mot både spesialist- og kommunale tjenester.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 10:57:43