Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2018)

Studenter som ønsker et utvekslingsopphold vil ha muligheter til å benytte seg av HiØs avtaler, under forutsetning av at samarbeidsinstitusjonen etter nærmere avtale kan tilrettelegge i forhold til det konkrete studiet. Studenter som selv har kontakt med eksterne samarbeidspartnere kan også benytte seg av disse dersom det er relevant for studiet og forhåndsgodkjent fra høgskolen.

Se mer informasjon på høgskolen nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon til internasjonal leder ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:16:18