Innpassing og fritak

Dersom du ønsker å søke om at emner fra andre læresteder skal kunne innpasses som erstatning for tilsvarende emner i studiet ved Høgskolen i Østfold, kan du søke om innpassing.

Du må laste opp karakterutskrift/vitnemål eller godkjenne at høgskolen kan innhente resultatene i Studentweb.
Du må også laste opp emnebeskrivelser med pensumlister i søknaden.
Merk at dersom Høgskolen i Østfold skal skrive vitnemål må minimum 60 studiepoeng være avlagt her.

Søknadsskjema for innpassing

Vil du vite mer?
Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold
 

Publisert 30. apr. 2018 15:46 - Sist endret 1. okt. 2019 15:28