Ledige studieplasser

Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til ledige studieplasser utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold. Oversikten over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Ledige studieplasser til studier med semesterstart vår 2023:

Oversikt over studier med ledig plass ved Høgskolen i Østfold finner du her

Viktig informasjon:

  • Opptakskravet til studiet finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen. Det er viktig at du leser og setter deg inn i opptakskravet til studiet du søker opptak til.
  • Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet.
    • NB! Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst. Du er selv ansvarlig for å laste opp all nødvendig godkjent dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknaden.
  • Restetorget er kun åpent for søkere bosatt i EU/EØS og Norden.
  • Vi gjør oppmerksom på at til enkelte studieretninger er det ikke ledig plass.  

 

Publisert 20. juni 2018 08:06 - Sist endret 16. nov. 2022 07:34