Restetorget

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden. Listen over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser i det lokale opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Generell informasjon

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold - gjeldende for opptak i studieåret 2018-2019.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Vi har ledige studieplasser på følgende studier:

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien

Kompetanse for kvalitet (KFK)-studier (UDIR: Videreutdanning for lærere)

Dersom du ønsker opptak til et kompetanse for kvalitet (KFK)-studium, utenfor ordningen til Utdanningsdirektoratet, har du nå mulighet til å registrere en søknad for å bli satt på venteliste.   Tilbud om studieplass forutsetter ledig kapasitet på studiet.

Foreløpig er dette kun gjeldene for enkelte studieprogrammer:

Engelsk 1: 5-10. trinn
Engelsk 2: 1-7. trinn
Engelsk 2: 5-10. trinn
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn
Matematikk 1: 1-7. trinn
Matematikk 1: 5-10. trinn
Matematikk 2: 5-10. trinn
Programmering i skolen 1.-10.trinn

Vi gjør oppmerksom på at du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb, som bekrefter at du dekker opptakskravet. Opptakskravet finner du i informasjon om studiet i studiekatalog.

Disse studieplassene blir tildelt etter ordinære rangeringsregler.

Eventuelle ledige studieplasser til øvrige studier publiseres fra og med 20. juli