Restetorget

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden. Listen over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser i det lokale opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Generell informasjon

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold - gjeldende for opptak i studieåret 2017-2018.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Snarveier:

Ledige studieplasser ved HiØ VIDERE

Big Data Analytics
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi
Helserett og saksbehandling

Konsekvenspedagogikk 1
Konsekvenspedagogikk 2
Lean transformasjon
Pedagogikk - grunnleggende enhet (Halden)
Spesialpedagogikk 1 (Halden)

Dimensjonering og grunnleggende betongteknologi for prefabrikkerte betongelementer

Ledige plasser ved studier i samarbeid med Folkeuniversitetet

Pedagogikk - grunnleggende enhet
Spesialpedagogikk 1