Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av realkompetanse

Dersom du ikke dekker opptakskravet, men har relevant arbeidserfaring og faglig fordypning, kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Hvert enkelt lærested har egne krav til realkompetanse.

 

Minstekrav for opptak på bakgrunn av realkompetanse til praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag ved Høgskolen i Østfold er følgende:
- Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
- Du har minimum 5 års praksis i tillegg til eventuelle krav om arbeidserfaring som stilles i opptakskravet til studiet. Av disse må minimum 3 år være relevant arbeidserfaring tilsvarende heltid i en stilling som normalt krever høyere utdanning for tilsetting. Maksimum 2 år kan dekkes av annen praksis.
- Relevant faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i ett allmennfaglig skolefag, eller to allmennfaglige skolefag på minst 60 studiepoeng hver.
- Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk med beståtte fag fra videregående skole.

Minstekrav for opptak på bakgrunn av realkompetanse til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 ved Høgskolen i Østfold er ett av følgende:

1)
- Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
- Du har minimum 7 års praksis. Av disse må minimum 5 år være relevant arbeidserfaring tilsvarende heltid i en stilling som normalt krever høyere utdanning for tilsetting. Maksimum 2 år kan dekkes av annen praksis.
- Relevant faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng.
- Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk med beståtte fag i videregående skole.

2)
- Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
- Du har minimum 9 års praksis. Av disse må minimum 7 år være relevant arbeidserfaring tilsvarende heltid i en stilling som normalt krever høyere utdanning for tilsetting. Maksimum 2 år kan dekkes av annen praksis.
- Relevant 2-årig godkjent fagskole.
- Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk med beståtte fag i videregående skole.

Du finner nærmere regler for opptak på grunnlag av realkompetanse i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Det er viktig at du setter deg inn i Høgskolen i Østfold sine dokumentasjonskrav.

Søkere med realkompetanse poengberegnes ikke, og det blir gitt en individuell og skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner.