Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU for allmennfag, studieåret 2017/18

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes.

Engelsk:

 

Fremmedspråk:

 

Norsk:

 

Samfunnsfag (Samfunnskunnskap, Historie og Geografi):

 

Musikk:

 

Naturfag:

 

Matematikk:

 

RLE:

 

Drama:

 

Kroppsøving:

 

Kunst og håndverk:

 

Spesialpedagogikk: