Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU for yrkesfag trinn 8-13, studieåret 2017/18

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes.

 

Bygg- og anleggsteknikk

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen):

Profesjonsutdanning:

 

Design og håndverk

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning:

 

Elektrofag

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning:

 

Helse- og oppvekstfag

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning:

 

Restaurant- og matfag

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning:

 

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning:

 

Service og samferdsel

Relevant yrkesutdanning:

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen)

Profesjonsutdanning: