Poengberegning masterstudier

Søkere til masterstudier rangeres etter konkurransepoeng. Under finner du en oversikt over hvordan konkurransepoengene beregnes.

Masterstudier uten krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

Masterstudier med krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Praksispoeng: Det gis 1 praksispoeng per år med relevant arbeidserfaring utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng.

+Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi

50

40

30

20

10

Karakter

A

B

C

D

E

Karakter realfaglig utdanning

1.0-1.6

1.7-2.3

2.4-2.8

2.9-3.4

3.5-4.0

Karakter helse- og sosialfag, humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi, jus, mv.

1.0-2.2

2.3-2.5

2.6-2.7

2.8-3.0

3.1-4.0

Karakter eldre skala

S

Mtf / M

Tf / G

Ng

 

Vurderingen «bestått / godkjent» gis karakterverdi 30.
Vurderingen «fritak / godkjent» på bakgrunn av annen høyere utdanning, uten tilhørende dokumentasjon, gis karakterverdi 10.

For å dekke krav om minimum gjennomsnittskarakteren C, må søkeren ha et vektet gjennomsnitt på minimum 25 karakterpoeng.

Du finner nærmere informasjon om poengberegning i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.