Poengberegning påbyggingsstudier og videreutdanninger

Kvalifiserte søkere til påbyggingsstudier og videreutdanninger rangeres etter konkurransepoeng. Under finner du en oversikt over hvordan konkurransepoengene beregnes.

Påbyggingsstudier og videreutdanninger uten krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

Videreutdanninger med krav om arbeidserfaring for opptak

Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

+ Utdanningspoeng: Det gis 1 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover kvalifiserende utdanning, maksimalt 4 poeng.

+ Praksispoeng: Det gis 1 praksispoeng per år med relevant arbeidserfaring utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng.

+Tilleggspoeng: Det kan gis inntil 6 tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

= Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi

50

40

30

20

10

Karakter

A

B

C

D

E

Karakter realfaglig utdanning

1.0-1.6

1.7-2.3

2.4-2.8

2.9-3.4

3.5-4.0

Karakter helse- og sosialfag, humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi, jus, mv.

1.0-2.2

2.3-2.5

2.6-2.7

2.8-3.0

3.1-4.0

Karakter eldre skala

S

Mtf / M

Tf / G

Ng

 

Vurderingen «bestått / godkjent» gis karakterverdi 30.
Vurderingen «fritak / godkjent» på bakgrunn av annen høyere utdanning, uten tilhørende dokumentasjon, gis karakterverdi 10.

Du finner nærmere informasjon om poengberegning i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.