Poengberegning praktisk-pedagogisk utdanning

Kvalifiserte søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) rangeres etter utdanningspoeng. Under finner du en oversikt over hvordan utdanningspoengene beregnes.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Søkere med lavere grads utdanning gis:
- 5 utdanningspoeng for beståtte halvårsenheter (30 studiepoeng)
- 10 utdanningspoeng pr. beståtte studieår (60 studiepoeng)
Maksimalt antall utdanningspoeng for utdanninger innenfor lavere grad, er 45.

Søkere med høyere grads utdanning (hovedfag, mastergrad eller tilsvarende) gis:
- 50 utdanningspoeng.

 

Ved poenglikhet, rangeres søkere med dokumentert midlertidig ansettelse i undervisningsstillinger først.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Søkere med bestått fag-/svennebrev eller yrkesutdanning gis:
- 50 utdanningspoeng for den utdanningen som samlet kvalifiserer for opptak.

Søkere med lavere grads profesjonsutdanning gis:
- 30 utdanningspoeng for bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng
Det kan utover dette gis:
- 5 utdanningspoeng for beståtte halvårsenheter (30 studiepoeng)
- 10 utdanningspoeng pr. beståtte studieår (60 studiepoeng)
Maksimalt antall utdanningspoeng for profesjonsutdanning med eventuell tilleggsutdanning, er 45 poeng.

Søkere med bestått høyere grads profesjonsutdanning (hovedfag, mastergrad eller tilsvarende) gis:
- 50 utdanningspoeng.

 

Ved poenglikhet, rangeres søkere med dokumentert midlertidig ansettelse i undervisningsstillinger først.