Viktige datoer

Kalender for opptak til bachelorstudier og årsstudier i samordna opptak finner du her.

Søknadsfrister for videreutdanning (betalingsstudier) finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen.

Opptak ved Høgskolen i Østfold
Viktige hendelser
Master*
videreutdanning
Praktisk pedagogisk utdanning(PPU)
Tress, Y-vei og ForkursVinteropptak

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering*

01.02

01.02

 01.09

Søknadsfrist*

01.03

01.03

 01.10

Frist for opplasting av dokumentasjon*

05.03

05.03

 07.10

Frist for omprioritering i søknad

15.05

15.04

 30.10

Frist for innsending av dokumentasjon for skolegang/ eksamener tatt våren/høsten

01.07

01.07

01.01

Hovedopptak

31.05

30.04

15.11 

Ledige studieplasser annonseres

fra 03.06

fra 02.05

fra 18.11

Suppleringsopptak fra ventelister

fra 15.06

fra 15.05

fra 27.11

Opptak avsluttes

01.09

01.09

01.02

*  Søknadsweb åpner for registering av søknader 1.januar for internasjonale søkere til Master in Applied Computer Science. Søknadsfristen er 1.februar. Frist for å laste opp dokumentasjon er 8.februar.