Studentliv

Du skal trives som student hos oss, også utenom studiene. Foruten et mangfold av studentstyrte lag og foreninger, samt studentsamfunn ved begge campus, jobber Høgskolen i Østfold for at du skal føle deg velkommen og kunne ta del i det lokale kultur - og samfunnsliv i studiestedsbyene Halden og Fredrikstad.

Studiested Halden

Studiested Fredrikstad

Det gjennomføres også en rekke aktiviteter på campus for å styrke det helhetlige læringmiljøet, med blant annet konserter, foredrag, utstillinger, kurs og forfatterbesøk. Om du liker høgskolens offisielle side på Facebook, samt Hva skjer HiØ, er du sikker på at du vil få med deg det meste. Du er også velkommen til å benytte deg av høgskolens fasiliteter utenom normale åpningstider ved å kontakte studiestedets ekspedisjon. 

Høgskolen i Østfold har i tillegg et godt fungerende studentdemokrati som jobber for å ivareta studenters interesser og behov. Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan og skal høres i alle saker som angår studentene. Her finner du Studentparlamentet på Facebook - der får du bl.a. vite alt om fadderukene, samt bli oppdatert på det studentpolitiske arbeidet. I tillegg har alle avdelinger egne studentråd og klassetillitsvalgte som jobber avdelingsvis og i hver enkelt klasse.

De ulike studentorganisasjonene har respektive kontaktpersoner som kan nås for ytterligere informasjon omkring deres virksomhet. For innspill og tilbakemeldinger benyttes "si ifra" - systemet som er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved HiØ. 

Studentsamskipnaden i Østfold er ansvarlig for at du som student får i deg mat, drikke og kaffe, samt får kjøpt bøkene du trenger til studietiden. De hjelper deg også å finne et sted å bo, og gir deg råd og vink om du trenger noen å snakke med i løpet av studiene. 

Dersom du ønsker å kombinere høyere utdannelse med toppidrett, har høgskolen inngått en samarbeidsavtale med Olympiatoppen om opptak og tilrettelegging av studier.