Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet

Godt kvalitetsarbeid forutsetter aktiv deltakelse fra høgskolens studenter. Kvalitetssystemet for utdanning bidrar til at høgskolens studenter og ansatte jobber målrettet sammen for å fremme god kvalitet i utdanningene, og sikrer at evalueringer og resultater inngår i kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av høgskolens studier. 

Som student skal du sikres mulighet til å gi tilbakemeldinger på hvordan du opplever utdanningskvaliteten. Dialog og forbedringsvilje bør derfor stå i fokus i den daglige kontakten mellom deg som student og ansatte ved høgskolen. I tillegg skal det gjennomføres systematiske interne og eksterne evalueringer om hvordan utdanningskvaliteten vurderes av både deg som student, fagmiljøet og arbeidslivet. 

Ved Høgskolen i Østfold er det studentmedvirkning i alle ledd og det legges til rette for at studentene skal ha en sentral rolle i kvalitetsarbeidet på alle nivåer. Som student har du mulighet til og ansvar for å bidra i kvalitetsarbeidet på flere måter:

 • Delta i evalueringer: Alle studenter er forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, av studieprogram og av læringsmiljøet. Videre forventes det at man svarer på spørreundersøkelser om studiestart, Studiebarometeret, samt kandidatundersøkelser og SHoT-undersøkelse om studentenes helse, når disse periodisk sendes ut til studentene. Med dette kvalitetsarbeidet gir studenten løpende tilbakemeldinger til faglærer, emneansvarlig, programansvarlig og programutvalg.
 • Delta i studentdemokratiet: Studenttillitsvalgte deltar i kvalitetsarbeidet gjennom representasjon i en rekke råd og utvalg ved høgskolen, som Utvalg for utdanningskvalitet, Læringsmiljøutvalget og Høgskolestyret. Du kan delta i studentdemokratiet ved å gi løpende tilbakemelding til dine studentrepresentanter, eller ved selv å bli studentrepresentant. 
 • Si ifra - meld avvik om utdanningskvaliteten: Avvik skal håndteres på lavest mulig nivå og forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med dem saken angår eller din nærmeste studenttillitsvalgte først. Dersom saken ikke blir fulgt opp kan du melde inn avvik gjennom HiØs nettbaserte avvikssystem

System for kvalitet i utdanningen

Gå til kvalitetssystem for utdanning

Hvordan blir kvaliteten på dine emner og ditt studieprogram ivaretatt?

 • Emnerapporter
 • Studieprogramrapporter

 • Avdelingenes kvalitetsrapporter

 • Periodisk programevaluering

Råd og utvalg med studentrepresentasjon

 • Høgskolestyret
 • Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
 • FoU-utvalget
 • Klagenemnda
 • Skikkethetsnemnd
 • Programutvalg
Publisert 19. juni 2019 15:20 - Sist endret 29. okt. 2021 15:28