Studieveiledning

Studieveiledning er en samtale om muligheter og veivalg innenfor studietilbudet til Høgskolen i Østfold. Vi har studieveiledere på alle studieprogrammer som kan bidra til at du når dine mål og tar velinformerte valg. 

Studieveiledere kan gi deg veiledning innen ulike temaer, som for eksempel:

 • Vårt studietilbud
 • Overgangen inn i høyere utdanning
 • Innpassing av emner avlagt ved HiØ eller andre læresteder
 • Utdanningsplaner med eksempelvis fagvalg og retningsvalg
 • Veiledning og informasjon om overgang til andre utdanninger eller arbeidsliv
 • Progresjon og gjennomføring
 • Motivasjon, mestring og planlegging
 • Personlige problemer som ensomhet og forventningspress
 • Tilrettelegging i studiesituasjonen
 • Muligheter for permisjon fra studiene
 • Utfordringer knyttet til kulturforskjeller
 • Egnethet og forventninger til profesjoner
 • Studieopphold i utlandet
 • Med mer

Hvordan bestille studieveiledning

Studieveiledning får du ved å kontakte studieveileder på det aktuelle studieprogrammet. Klikk deg inn på ønsket studieprogram i Halden eller Fredrikstad og finn din studieveileder:

Studieprogrammer i Halden

Studieprogrammer i Fredrikstad

Når du bestiller tid hos oss bør du ha tenkt gjennom hva du ønsker å snakke om. Det gjør at studieveileder kan forberede seg og du vil få større utbytte av veiledningen. Vi kan bare gi deg veiledning og råd, valgene må du ta selv. Studieveilederne har taushetsplikt og følger høgskolens etiske retningslinjer.

Andre områder du kan få veiledning

SiØ råd og helse: et gratis tilbud til alle studenter ved HiØ. Her kan du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesykepleier. Livet som student kan by på små og store utfordringer. Ønsker du veiledning eller samtaler om praktiske, sosiale eller emosjonelle problemer eller utfordringer knyttet til motivasjon eller studiemestring, kan SiØ råd og helse hjelpe deg.

Eksamen: gir deg informasjon og veiledning rundt gjennomføring av eksamen ved HiØ.

Tilrettelegging: gir deg informasjon og veiledning rundt dine muligheter for tilrettelegging i studietiden.

Studier i utlandet: gir deg informasjon om dine muligheter for å ta deler av utdanningen din i utlandet.

Publisert 8. aug. 2019 13:05 - Sist endret 26. mai 2020 16:25