Velkommen til oss høsten 2020!

Som ny student ved Høgskolen i Østfold kommende høst har du mye å glede deg til! Allerede første studiedag får du møte medstudenter og lærere og mulighet til å delta på sosiale aktiviteter i regi av fadderstyret.  

Bilde viser studenter i høgskolens lokaler på campus i Halden.

SNART KLART FOR STORINNRYKK: Selv om du er en "koronastudent" kan du føle deg trygg på at du vil bli tatt godt i mot om du starter opp som fersk student ved Høgskolen i Østfold til høsten. Studiestartuka blir en blanding av digitale og fysiske møter. (Foto: HiØ)

Flere tusen nye studenter forventes å starte opp på sine studier ved Høgskolen i Østfold i august. Koronasituasjonen gjør at studiestarten blir annerledes enn tidligere, men med en kombinasjon av digitale og fysiske møter ligger det an til å bli en både sosial, morsom og spennende studiestart.

Studiestart 2020 foregår i uke 33, nærmere bestemt tirsdag 11. - fredag 14. august og åpningsdagen blir heldigital. Høgskolen arrangerer en felles, digital åpningsseremoni for alle nye studenter tirsdag 11. august klokken 11.00.
Les mer om programmet for studiestart.

Etter den digitale fellesseremonien er det planlagt klassevise samlinger på Zoom fra klokken 12.00-13.30. Her får du som ny student møte både forelesere og medstudenter, og samlingene vil ha både et faglig og sosialt innhold. Studenter vil få tilgang til de ulike Zoom-rommene for å kunne følge møtene for sine program. Mer om Zoom

Etter åpningen på tirsdag vil resten av studiestartuken bestå av en blanding av digitale og fysiske arrangementer. 

- Studenter som starter opp her hos oss til høsten vil bli tatt imot på en fin og trygg måte. Selv om det på grunn av koronasitasjonen blir en annerledes høst enn vi er vant med fra tidligere vil våre nye studenter få gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, lærere og skolen, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

 

Førsteårsstudentene i fokus

Med unntak av den digitale åpningsseremonien som er felles for alle, er det utarbeidet et eget opplegg for hvert enkelt studieprogram. For å finne ut hvordan akkurat din studiestart blir, søker du opp studieprogrammet ditt på studiesidene.
Se studiesidene

- Vi gleder oss til å se mange nye ansikter her hos oss til høsten og bidra til at de får en best mulig start på studietiden sin.
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor HiØ

 

I det digitale oppstartsmøtet på Zoom vil alle studenter få informasjon om undervisningsopplegget på sine studieprogram. I tillegg vil det bli gitt mye praktisk informasjon som er viktig for å komme godt i gang med studentlivet. Som ny student er det derfor viktig at du får med deg det som skjer på oppstartsdagen 11. august.

- Selv om selve studiestarten i år foregår digitalt, vil vi gjøre det ytterste for at den skal den skal bli like fin og spennende som tidligere. Men formatet/formen krever nok også litt ekstra av våre nye studenter. Den krever blant annet at de planlegger for sin deltakelse i det digitale møtet, og at de tester ut i forkant at nødvendig utstyr og nett-tilgang fungerer, understreker rektor.

Er du ny student ved HiØ høsten 2020? Her er sjekklisten på ha du bør vite for å komme i gang

Hvordan undervisningen vil foregå i høstsemesteret vil bli planlagt i tråd med løpende retningslinjer fra sentrale myndigheter. Det vil foregå noe undervisning på campus, blant annet prioriteres arbeid i laboratorier og såkalt ferdighetsstrening. For å hindre for stor fysisk student-tetthet på campusene kan det også bli aktuelt å åpne opp for noe undervisning på ettermiddag- og tidlig kveld. 

Hovedregelen ved oppstart i august er imidlertid digitale forelesninger og i første omgang legges det nå planer frem til 18. september. 

- Vi ønsker å gi studentene våre en størst mulig grad av forutsigbarhet. Vi ønsker selvsagt fysisk tilstedeværelse og førsteårsstudentene prioriteres, men dette vil variere noe fra program til program, forklarer Jan Lorang Brynildsen som leder Avdeling Campustjenester.  

Men selv om mye av undervisningen vil foregå digitalt er det fullt mulig for studentene å møtes på campus. Både studiestedet i Fredrikstad og på Remmen i Halden vil være åpent og tilgjengelige for aktive studenter mellom klokken 06.00 og 22.00 alle ukedager. Har man behov for å samarbeide med nye medstudenter eller bare bli litt bedre kjent er det fullt mulig booke et ledig grupperom. Mer om hvordan du reserverer grupperom
 

Spennende fadderuke

Årets studieprogram inneholder også et variert sosialt program som gir nye studenter rikelig med muligheter til å bli godt kjent med medstudenter og kanskje møte nye venner.

Nye studenter kan melde seg på fadderuken digitalt og vil i etterkant av dette bli kontaktet av sin fadder via SMS. Studentene vil bli tildelt en faddergruppe og det vil bli opprettet Facebook-grupper hvor de kan bli litt kjent med hverandre før studiestart. Faddergrupper kan selvsagt også møtes fysisk gruppevis.

Bilde av faddergruppene ved Høgskolen i Østfold.
FADDERAPPARATET VENTER PÅ DEG: Også i år vil faddere stå klare til å møte alle nye studenter som ønsker å delta på fadderuka. Bildet er tatt ved en tidligere studiestart. (Foto:HiØ)

- Årets fadderstyre har ut fra svært krevende rammebetingelser, utarbeidet et program som både er variert og spennende og som samtidig kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, sier Tommy Payne som sitter i prosjektgruppa for årets studiestart ved HiØ.

Og forsetter:

- Det er en god blanding mellom fysiske møter i mindre grupper, samt større arrangementer på digitale plattformer. På denne måten håper vi at årets fadderuke treffer bredt slik at de blir godt kjent med både medstudenter, campus og studentbyen». 

Det vil på grunn av koronasituasjonen ikke bli gjennomført store, fysiske fellesarrangementer, men som ny student kan delta på følgende:

  • fysisk minglekveld sammen med fadder og faddergruppe for å bli bedre kjent
  • digital «skoleløype» og «byløype» digitalt, hvor studentene blir bedre kjent med både campus og vertskommunene og deres tilbud og tjenester.
  • online quiz via den digitale plattformen Discord
  • digital Zoom-temafest hvor studentene møtes til fest bak egen skjerm.
  • digital konsert med live-stream

- Ved Høgskolen i Østfold jobber ansatte nå fortløpende med å forberede en minnerik og meningsfylt studiestart. Vi gleder oss til å se mange nye ansikter her hos oss til høsten og bidra til at de får en best mulig start på studietiden sin, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 16. juni 2020 20:15 - Sist endret 11. aug. 2020 08:27