Videreutdanninger i helse- og velferdsfag - søk før 1.oktober

Høgskolen i Østfold tilbyr videreutdanninger innenfor akuttsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie for offentlig godkjente sykepleiere med minst to års yrkeserfaring.

Er det deg? Da må du huske å søke før 1.oktober! 

Akuttsykepleie

Akuttsykepleie_200_120.jpg

Dette er en videreutdanning i akuttsykepleie, og ett av få lignende studietilbud i Norge. 

Anestesisykepleie

Anesestisykepleie_200_120.jpg

Dette er en spesialistutdanning i anestesisykepleie. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis. 

Intensivsykepleie

Intensivsykepleie_200_120.jpg

Denne spesialistutdannelsen gir deg kompetanse i å utøve profesjonell spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. 

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie_200_120.jpg

Utdanningen gir deg spesialkompetanse knyttet til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter.