Engelsk, årsstudium

Generelt om studiet


Engelsk er verdens mest utbredte språk, snakkes som morsmål av over 360 millioner mennesker og av enda flere som andrespråk. Behersker du et profesjonelt engelsk språk vil det kunne gi deg fortrinn på arbeidsmarkedet, enten du jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor.

All undervisning foregår på engelsk, og du vil gjennom lesning og analyse av litteratur og deltakelse på forelesninger og seminarer få innsikt i kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, spesielt USA og Storbritannia. Etter endt studium vil du ha utviklet et rikere ordforråd og styrket din skriftlige og muntlige engelsk, både med tanke på grammatikk, uttale og stilrepertoar.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:39

Videre utdanning

Fullført Engelsk årsstudium kvalifiserer for opptak til Engelsk påbyggingsstudium, 30 studiepoeng ved Høgskolen i Østfold.

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Sammen med godkjent lærerutdanning eller som del av bachelorgrad med 90 studiepoeng i engelsk, danner studiet også grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot en Praktisk-Pedagogisk utdanning.
Vær oppmerksom på at det innføres mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning fra og med høsten 2019. (Gjelder ikke praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.)

Yrkesmuligheter

I tillegg til å gi et solid grunnlag for videre studier er gode engelskkunnskaper en forutsetning i mange bedrifter i næringslivet og i offentlig sektor, spesielt innen reiseliv, IKT, offshore og maritim virksomhet. Sammen med godkjent lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i engelsk i skolen.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Engelsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 170
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Siv Skaarer

Siv Skaarer

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet