Spansk, årsstudium

Generelt om studiet

Er du opptatt av spansk og latinamerikansk kultur og litteratur, og ønsker du å utvikle dine språkkunnskaper og ferdigheter innen spansk språk? Spansk er et av verdens største språk, og vårt nettbaserte årsstudium i spansk vil derfor gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier på bachelor- og masternivå. Spansk er også et etterspurt fag i norsk skole.

Årsstudiet i spansk er nettbasert og gjennomføres på deltid over to år, eller på heltid over ett år. Gjennom vår læringsplattform vil du kunne oppdatere deg på fagstoff og jobbe med oppgaver på egen hånd eller sammen med andre.

Undervisning

Undervisningen består av varierte arbeidsformer og stor grad av studentaktivitet. Hele veien vil du få oppfølging og veiledning fra lærere. Hvert semester arrangerer vi 2-3 frivillige samlinger i Halden med mulighet for repetisjon av gjennomgått fagstoff. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom man har mulighet til det.

Forkunnskaper

Undervisningen foregår på spansk i et virtuelt klasserom 2–4 ganger i uken (deltid/heltid), på dag eller ettermiddag. Her kan du både se, høre, diskutere faglige temaer og kommunisere med medstudenter og lærere. Det anbefales forkunnskaper tilsvarende spansk nivå II fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:37

Videre utdanning

Fullført Spansk årsstudium kvalifiserer til opptak til Spansk påbyggingsstudium og kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved Høgskolen i Østfold.

Årsstudiet kan også inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent lærerutdanning gir årsstudiet deg undervisningskompetanse i spansk i skolen. Årsstudiet i spansk er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år. (Evt. deltid avtales etter opptak)
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Spansk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 912
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet