Møt fremtiden sammen med oss!

Bachelorprogram og grunnskolelærerutdanninger

Se våre studierPopulært studium i regnskap og revisjon

Publisert: 04.03.2015 13:15 av Agnes Kristine Øktedalen Olsen Sirland

Tine Cecilie Ronja Nilsen har studert bachelorstudium i regnskap og revisjon ved Høgskolen i Østfold. Hun ble ferdig våren 2015 og er svært fornøyd med kvaliteten på studiet.

TineRonjaNilsenFullSize.jpg

(Tine Cecilie Ronja Nilsen. Foto: Bård Halvorsen) 

- Under utdanningen har jeg møtt forelesere som engasjerer og motiverer. De har en pasjon for sitt fagområde og har en evne til å gjøre forelesninger og fag spennende og interessante. Det skaper gode resultater, sier Nilsen.

Bachelorstudium i regnskap og revisjon ved HiØ er populært mye på grunn av fleksibiliteten i studiet. Du kan for eksempel bytte studieretning innen økonomistudiene, også underveis i studiet, hvis du ønsker det. Studiet følger den nasjonale rammeplanen og ferdig utdannede kandidater kan søke Finanstilsynet om tittelen registrert revisor etter godkjent praksis. Utdanningen kvalifiserer også til tittelen autorisert regnskapsfører.

OSSlarerOGstudentStoreVrimleNY.jpg

(Asbjørn O. Pedersen og Tine Cecilie Ronja Nilsen i samtale på glassbrua over store Vrimle i Halden. Foto: Bård Halvorsen) 

Asbjørn O. Pedersen underviser i flere emner innen økonomistudiene ved HiØ. Han er utdannet revisor ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Møre og Romsdal. Han har 23 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet som revisor, skatteoppkrever, økonomisjef og rådmann i en rekke kommuner. Pedersen jobber i dag som høyskolelektor ved HiØ og er generalsekretær i Norges Kemner- og Kommuneøkonomers forbund (NKK). Han er også en etterspurt foredragsholder.

Utdanningen ved HiØ gir deg verdifull yrkesrettet innsikt. Forelesere fra arbeidslivet gir deg som student til en hver tid relevante caser og oppdatert kunnskap gjennom studietiden. Studiet er også godt forankret i relevant teori og forskning. Vi jobber aktivt med brukerverktøy som brukes i arbeidslivet, slik at du som student er godt rustet til å gå direkte ut i arbeid. I følge Pedersen er høgskolens kandidater svært etterspurte og får interessante og godt betalte jobber innen regnskap og revisjon. HiØ har i tillegg en bred kontaktflate med både offentlig og privat sektor.   

Relevante lenker: