Møt fremtiden sammen med oss!

Bachelorprogram og grunnskolelærerutdanninger

Se våre studierForkurs i matematikk til deg som vil bli lærer

Publisert: 30.03.2016 14:40 av Bård Halvorsen

Fra høsten 2016 heves kravene for å bli tatt opp på grunnskolelærerutdanningene. Men fortvil ikke - vi tilbyr forkurs i matematikk i sommer.

Bildet viser en student øve regning på en kalkulator

(Bilde av en student som øver regning på en kalkulator. Foto: Høgskolen i Østfold) 

Tilbudet gjelder for deg som har karakteren 3,0 i matematikk. Gå hit for mer informasjon om forkurset.

Tilbud om forkurs i matematikk til deg som vil bli lærer

Fra og med opptaket til studieåret 2016/2017 blir det endringer i opptakskravet til grunnskolelærerutdanningene for både 1-7 og 5-10.

For deg som søker betyr de hevede kravene at du i tillegg til 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk, må ha et karaktergjennomsnitt på 4,0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring.

OBS! Matematikkkravet oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Dersom du som søker har et snitt på minimum 3,0 i fellesfaget i matematikk, og ellers oppfyller de andre kravene til opptak på lærerutdanninger, vil du få tilbud om forkurs i matematikk hos oss. Består du dette i august så er du kvalifisert for opptak. 

Søk derfor om opptak til lærerutdanning selv om du ikke oppfyller kravet om karakteren 4 i matematikk.

Oppstart og undervisning

Forkurset i matematikk starter opp mandag 4.juli og avsluttes med en avsluttende prøve 1.august. Forkurset er nettbasert kombinert med samlinger i høgskolens lokaler i Halden, og vil gå over fire uker fra uke 27 til uke 31

Her finner du detaljert informasjon om forkurset. 

Innholdet i kurset tilsvarer fellesfaget i matematikk fra videregående skole/opplæring.

Tilfredsstiller du ikke kravet til å søke om opptak til lærerutdanningene kan du melde deg opp til eksamen som privatist. Fristen for dette er 1. februar 2016. Her kan du lese mer om privatisteksamen i Østfold fylke 

Aktuelle lenker:

Mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk for grunnskolelærere

Grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5. –10. trinn