Møt fremtiden sammen med oss!

Fleksibilitet og livslang læring

Se våre studierHjelp - skal jeg studere på nett?

Publisert: 26.02.2015 15:10 av Agnes Kristine Øktedalen Olsen Sirland

5 spørsmål mange har når de vurderer nettstudier.

tastaturogmus.jpg

(Foto: Bård Halvorsen) 

1. Hvem studerer egentlig på nett? 

Alle kan ta et nettstudium! Mange har annen utdannelse fra før, og er i jobb. De tar nettstudier på deltid ved siden av arbeidet. Noen tar nettstudier som en del av bachelorstudier. Andre igjen tar nettstudier på deltid ved siden av andre forpliktelser.

2. Hva trenger jeg for å studere på nett? 

Du trenger en PC / Mac / laptop, helst ikke mer enn 2-3 år gammel, men det viktigste er at programvaren er oppdatert. Høgskolen har et eget tilrettelagt opplegg for de som trenger ny pc. For å delta i undervisning over nett, se opptak av forelesninger, laste opp oppgaver og annet, trenger du en nettforbindelse med en viss kapasitet. (Minimum 400 Kbits/sec tilgjengelig både opp og ned.)

Vær oppmerksom på at kapasiteten i nettet som regel deles av alle i familien din. Hvis du f.eks. har barn i huset som ser film/TV over nettet samtidig som du studerer reduseres kapasiteten som er ledig for din bruk til studiearbeidet.

God lyd er viktig for en nettstudent, både den lyden du lytter til og den lyden du selv sender avgårde. Det stilles strengere krav til en mikrofon i et nettstudium enn i en vanlig skype-samtale mellom to personer. Årsaken er at når mange personer kobler seg opp til samme "klasserom" så vil selv en liten støykilde fra hver enkelt bli mye støy tilsammen. Èn student med en dårlig mikrofon kan skape mye støy for de andre i samme "klasserom".

For de fleste vil det beste alternativet være å anskaffe et headset med såkalt ekkokanselering. Vi anbefaler en variant med USB-tilkobling. (Det finnes gode mikrofoner med andre tilkoblinger, men en USB-tilkobling virker som regel slik den skal). Hvis du kjøper et USB-headset med ekkokanselering til 350-500 kroner så er du godt rustet

Webkamera. Mange PC´er har et innebygget webkamera. Hvis din pc ikke har det kan du kjøpe et eksternt webkamera med USB-tilkobling. Magnus Nohr, fagansvarlig for MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi anbefaler selv "Microsoft LifeCam Studio" webkamera. Dette webkameraet har full HD-kvalitet og en meget god mikrofon. 

Bøker kjøper du i Høgskolens egen bokhandel som skal kunne levere all nødvendig litteratur til våre studier. De kan sende bøker til din hjemmeadresse mot betaling med faktura.

3. Hvordan foregår undervisningen? 

Undervisningen vil variere mellom de forskjellige studiene. Du vil kunne lese mer detaljerte beskrivelser av undervisningen i emnebeskrivelsen for studiet du vurderer.

Vår MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er 100 % nettbasert og all undervisning foregår på nett. Kurset er bygget opp av 10 moduler. Som student må du levere oppgaver til hver modul. Innleveringene utgjør eksamensmappen. Kun som kursdeltaker velger du selv hva du vil gjøre i de ulike modulene. Undervisningsmåten er for det meste korte instruksjonsvideoer, der du har mulighet til å ta pause og spole tilbake, eller hoppe over ting du kan fra før.

For våre språkstudier på nett kan vi generelt si at undervisningen er en kombinasjon av nettmøter i et såkalt virtuelt klasserom og skriving av oppgaver i forskjellige former. I nettmøtene vil du kunne se og høre læreren og de andre studentene som følger det samme emnet.

Nettmøtene kan noen ganger ha samme form som tradisjonelle forelesninger. Andre ganger er det mer diskusjon, refleksjon eller øvelse. De skriftlige øvelsene vil også kunne variere i form. Noen oppgaver er "tradisjonelle" innleveringer. Andre oppgaver kan f.eks. være å skrive et blogg-innlegg som de andre studentene deretter kan kommentere. Noen ganger skal man se igjennom innspilte leksjoner som en forberedelse til nettmøtene.

Det er undervisning 1-4 kvelder i uka for høgskolens språkstudier på nett. Andre nettstudier kan ha en annen undervisningsorganisering. (For detaljer, sjekk timeplanen for emnet du vurderer).
For språkstudier foregår det meste av undervisningen på sen ettermiddag eller tidlig kveldstid: mellom 17.00 og 20.00. Enkelte emner har undervisning på dagtid. Dette er fordi nettstudentene er i forskjellige situasjoner med tanke på jobb og familieliv. Når det er grunnlag for det, forsøker vi å tilpasse oss dine behov på dette området.

Det er kun arbeidskrav(fra emnebeskrivelsen) og eksamen som er obligatorisk i de fleste nettstudier høgskolen tilbyr, det vil si at å delta i nettundervisningen ikke er obligatorisk.
Vi anbefaler allikevel alle å delta på så mye av undervisningen som mulig for å få et godt resultat.
For de fleste nettstudier er det heller ikke obligatorisk å møte opp på oppstartsamlinger eller undervisningssamlinger i høgskolens lokaler, men vi anbefaler alle som har anledning til å delta. Om oppstartsamlingen er obligatorisk vil studieteksten poengtere det. 

ITmaster.jpg

(Foto: Bård Halvorsen) 

Noen studenter undervurderer arbeidsmengden i studiet fordi det er få tidspunkter man MÅ delta på undervisning. Det er viktig å påpeke at nettstudier medfører like mye arbeid som andre studier.
For heltidsstudenter som tar 60 studiepoeng på ett år forventes det at du bruker rundt 40-50 studietimer pr. uke, og like fullt ca. 20-25 timer pr. uke for deltidsstudenter. Det er derfor viktig at du «rydder like stor plass» i livet for nettstudier som du ville gjort for tradisjonelle studier. Men du slipper å reise til skolen!


4. Vil jeg være helt alene som nettstudent? Får jeg ikke møte de andre studentene?

Som nettstudent treffer du ikke klassekameratene dine fysisk slik som man gjør når man studerer på tradisjonell måte. Det er mange som derfor føler seg litt usikre på hvordan det vil bli å være nettstudent. Spørsmålene er mange. Vil jeg greie dette? Vil det være ensomt å være nettstudent?

Vi ønsker å tilrettelegge slik at du kan holde kontakt med andre studenter som er i samme situasjon som deg. Vi tilrettelegger slik at dere har åpne virtuelle møterom hvor dere kan møtes når dere ønsker for både faglige samtaler og annet. Særlig når eksamen nærmer seg er det mange som bruker disse åpne virtuelle rommene til kollokviegrupper og samtaler om stoffet.


5. Hva slags studier kan jeg egentlig ta over nett ved Høgskolen i Østfold? 

Her får du en oversikt over alle nettstudiene Høgskolen i Østfold tilbyr