Møt fremtiden sammen med oss!

Fleksibilitet og livslang læring

Se våre studierVelferdsteknologi kan øke livskvaliteten

Publisert: 25.08.2015 13:25 av Nina Skajaa Fredheim

Avdelingsleder ved NAV hjelpemiddelsentral Østfold, Anne Mette Følkner, studerte velferdsteknologi ved HiØ i 2014. – Utdanningen styrket meg i å tenke på viktigheten av individuell kartlegging, før man ser på mulige løsninger, forteller hun.

Hjelpemiddelsentralen.jpg

(Avdelingsdirektør Eva S. Kjølstad (sittende ved dataskjermen) og avdelingsleder Anne Mette Følkner, begge ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, viser eksempel på hvordan teknologi kan gjøre hverdagen enklere for mennesker med nedsatt syn. Foto: Nina Skajaa Fredheim.)

I fjor tok Anne Mette 30 studiepoeng i videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene sammen med en kollega fra NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.

Teknikk understøtter menneskers behov

- Det som er bra med dette studiet er fokuset på individuell kartlegging av brukeres behov og at det er veldig betydningsfullt med tverrfaglig samarbeid, sier hun.

Det har vært inspirerende å ta dette studiet. Det er absolutt ikke et rent teknisk studium, men handler om hvordan vi kan dekke behovene i velferdssektoren.

Mer trygghet i jobben

Anne Mette forteller at utdanningen har styrket henne i det hun allerede har erfaring med.

- I tillegg til å lære mer om tjenester og innovasjon, fikk jeg økt innsikt i lovverk i forhold til bruk av teknologi og oppdatert kunnskap som jeg trenger i jobben min. Spesielt når det gjelder lovverket, som har mange ulike sider og der mange hensyn må tas.

Studiet har rett og slett gjort meg tryggere i jobben min.

Fint å kombinere jobb og studier

- For meg var det fint å ta studiet i kombinasjon med jobb. Det var også positivt at vi i løpet av studiet skrev en oppgave der vi kunne velge en relevant problemstilling for jobben vår. Vi valgte å skrive en oppgave som i ettertid har blitt presentert for de øvrige hjelpemiddelsentralene i landet forteller Anne Mette.

Et unikt studium

- Det var 18 år siden sist jeg satt på skolebenken, så jeg var nok litt spent. Men det var moro å sette kompetansen inn i en ny sammenheng. Jeg var fornøyd med foreleserne på studiet. De fungerte både som samarbeidsparter og inspiratorer.

Studiet er unikt, og retter seg mot behovet i kommunehelsetjenesten, og oss som skal samarbeide med dem, sier Anne Mette.

Ny teknologi gir nye muligheter og økt livskvalitet

Avdelingsdirektør ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Eva S. Kjølstad, forteller om utfordringer vi må forholde oss til i fremtiden.

– Det vil bli flere eldre og pleietrengende, og behovene vil være varierte og mange. Men det blir ikke nødvendigvis flere ansatte i omsorgsyrker. Dette må vi legge til rette for. Vi skal dermed løse flere utfordringer med de samme ressursene. Vi får heller ikke flere institusjonsplasser. Flere må, og mange ønsker også å bo hjemme.

Eva trekker frem demens som et område der velferdsteknologi kan spille en stor rolle.
Nye måter å benytte GPS for at demente kan føle mestring og frihet ved å gå på tur, er et eksempel på tiltak som kan hjelpe mange.

- Her er studiet i velferdsteknologi viktig. Det eksisterer mange lover som regulerer rettigheter og gir begrensinger knyttet til bruk av slik teknologi. Dette er det viktig at vi kjenner til, slik at vi kan være pådrivere for endringer som kan gi flere muligheter. Brukermedvirkning og livskvalitet må stå høyt oppe på agendaen. Og vi ser at samfunnsutviklingen vil tvinge frem endringer.

Menneskelige ressurser vil fortsatt være viktigst

- Det er ikke nødvendigvis snakk om å ta i bruk teknologi og roboter i ulike sammenhenger. Mennesker vil fortsatt være en den viktigste viktig ressursen, men det finnes mange teknologiske løsninger som kan bidra til økt mestring og livskvalitet for brukerne, som samtidig kan effektivisere tjenestene, sier Eva.

NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med alle kommuner i fylket og har 20 års erfaring i Østfold, og 30 års erfaring på landsbasis.

Både Anne Mette og Eva er opptatt av at studiet i velferdsteknologi i enda større grad har gjort dem til en ressurs og pådriver inn mot viktige utviklingsprosjekter, slik som for eksempel ”E-Senior”, et stort Skandinavisk prosjekt som ser på hvordan det kan gjøres enklere og tryggere for eldre å bo hjemme lengst mulig.

- Vi skal sørge for å få de rette hjelpemidlene ut til kommunehelsetjenesten, men NAV Hjelpemiddelsentral har også et ansvar utover dette. Vi må kunne forstå brukernes behov, kunne bidra som en ressurs i utviklingsprosjekter og kunne gi riktig støtte ut til kommunene. Derfor trenger både vi og kommunehelsetjenesten å styrke vår kompetanse innen velferdsteknologi, understreker Eva.

Aktuell lenke:

Les om videreutdanningen i velferdsteknologi ved HiØ