Møt fremtiden sammen med oss!

Fleksibilitet og livslang læring

Se våre studierVidereutdanning for lærere

Publisert: 08.01.2016 09:00 av Bård Halvorsen

Høsten 2016 tilbyr Høgskolen i Østfold 14 videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Videreutdanningstilbudet for studieåret 2016-2017 publiseres på nett 20. januar 2016.

Fra 1. februar til 1. mars 2016 blir det mulig å søke på disse videreutdanningene.

HiØ VIDERE tilbyr flere videreutdanninger

Ved Høgskolen i Østfold er mange fagansatte involvert i disse videreutdanningsstudiene. Utvikling av eksisterende og forberedelser av nye studier har lenge vært i gang.

HiOVidereKompetanseloft.jpg

Forum for kompetanse og kvalitet ved HiØ – fra venstre: Ingebjørg Mellegård, Jan Ingar Båtvik, Marianne Maugesten, Monica Nordbakke, Antonella Serrano Fladberg, Camilla Häbler, Erik Næss, Åshild Søfteland, Khaled Jemai, Russel Hatami, og Ali Ludvigsen.

Kunnskapsdepartementet startet i 2009 opp den nasjonale strategien Kompetanse for kvalitet hvor lærere tilbys videreutdanning i skolefagene. Høgskolen har siden oppstart tilbudt studier innenfor matematikk og engelsk, og etter hvert også norsk, regning som grunnleggende ferdighet og naturfag.

Utdanningsdirektoratet har nylig tildelt høgskoler og universitet videreutdanninger for de kommende årene, fem år for enkelte fag og ett år for andre. Tilbudet ved HiØ vil fra høsten 2016 bli økt til 14 studier innenfor strategien. Fagene som tilbys er matematikk, engelsk, norsk, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, regning som grunnleggende ferdighet og andrespråkspedagogikk. Tilbudene er både grunnstudier og påbyggingsstudier, og de er for lærere fra hele landet og som underviser på trinnene 1-7 og 5-10. 

Studiene er delvis nettbasert og delvis organisert som samlinger, de er profesjonsrettet og praksisnære og tar utgangspunkt i lærernes undervisningserfaring for videreutvikling av deres praksis. 

Fagmiljøene i engelsk og matematikk sammen med HiØ VIDERE initierte våren 2015 til en møteplass for involverte lærere i strategien, et såkalt Kompetanse for kvalitet-forum. Her møtes nå fagansatte regelmessig for å dele erfaringer og drøfte utfordringer knyttet til disse studietilbudene. På siste samling var fokuset studentaktivitet mellom samlingene knyttet til bruk av ulike digitale verktøy.

Aktuelle lenker:

HiØ VIDERE

Ca 5.000 lærere får tilbud om videreutdanning hvert år