Møt fremtiden sammen med oss!

Fleksibilitet og livslang læring

Se våre studierPedagogisk veiledning påkrevd for praksislærere.

Publisert: 16.02.2016 12:55 av Agnes Kristine Øktedalen Olsen Sirland

Det er viktig å vite at praksislærere er påkrevd å videreutdanne seg innen praksisveiledning- sier førstelektor i pedagogikk Geir Luthen.

I de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning rettet mot skole og barnehage er det påkrevd at praksislærere videreutdanner seg innen praksisveiledning. Kravet tilsvarer det første emnet innen studiet Pedagogisk veiledning, som tilbys av Høgskolen i Østfold. 

Hvem burde søke Pedagogisk veiledning?

Du vil ha stort utbytte av studiet om du er pedagog i skole eller barnehage og: 

Studiet er også for deg som er lærer og/eller leder i skole eller barnehage, og som er interessert i å drive utviklingsarbeid og kollegaveiledning. 

HeidiBodalSmartTavleF.jpg

(Heidi Bodal veileder på smarttavle. Foto: Bård Halvorsen) 

Hva kvalifiserer studiet Pedagogisk veiledning til?

Du får formell kompetanse i å veilede

Innhold og organisering:

Studiet tilbys over to semestre, i høstsemesteret 2016 tilbys emnet «Innføring i veiledning – teori og metode», og i vårsemesteret 2017 emnet «Veiledning, profesjon og organisasjon».

Det første emnet på studiet tar for seg hvordan man som veileder kan møte lærerstudenter i praksis og nyutdannede lærere på en god måte, og består av:

I det andre emnet går man dypere inn på temaer innen profesjonsrettet veiledning:

Studiet er samlings- og arbeidsplassbasert. Undervisningen gjennomføres ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden over tre samlinger à to dager i hvert emne. I tiden mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier, i basisgrupper og med veiledning på egen arbeidsplass.

Pedagoger som kun ønsker å oppfylle minstekravet for praksisveiledning, dvs. kun det første emnet i studiet, søker seg inn på hele studiet og avslutter studiene etter det første emnet. 

Relevante linker: