Studier avdelingsvis

Høgskolen i Østfold har fem avdelinger og et akademi spredt på to byer i Østfold.

På studiested Halden finner vi:

På studiested Fredrikstad finner vi:

Høgskolen tilbyr også et bred spekter av etter og videreutdanninger i regi av vårt eget Senter for kompetanseutvikling. Senteret har tilholdssted ved begge studiesteder.