Akademi for scenekunst

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Navn på studiet Studiepoeng
Bachelorstudium i scenografi 180
Bachelorstudium i skuespill 180
Master in Performance (120 ECTS) 120
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) 120