Akademi for scenekunst

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Navn på studiet Studiepoeng
Bachelorstudium i scenografi 180
Bachelorstudium i skuespill 180
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) 120