Bachelorstudium i regnskap og revisjon

Generelt om studiet

Er du en person med interesse for økonomi, god tallforståelse og evne til å gå inn i detaljer samtidig som du beholder overblikket, kan dette være et studium for deg. Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag – både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli autorisert revisor. Studiet er dessuten en forutsetning for å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er forankret i relevant teori og gjeldende forskning, samtidig som du får verdifull yrkesrettet innsikt gjennom eksempler og virkelige situasjoner i undervisningen.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former som felles forelesninger, seminarundervisning med individuell oppfølging og gruppearbeid. Det kan stilles krav til frammøte i deler av undervisningen.

Matematikk

Matematikk er et viktig emne i studiets første semester og det anbefales at du har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole (S1+S2 eller tilsvarende). 

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter, normalt uken før studiestart. Mer informasjon om oppstart og påmelding til forkurset i matematikk finner du på våre studiestartsider.

I forkurset gjennomgås de tre første kapitlene i boka "Matematikk for økonomifag" av Dag Einar Sommervoll, som benyttes i det obligatoriske emnet i første studieår: SFB10711 Metodekurs 1: Grunnleggende matematik og statistikk.

Vil du kjøpe kalkulator før du starter på forkurset finner du godkjente kalkulatorer her.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:37

Videre utdanning

Flere læresteder tilbyr masterstudier i regnskap og revisjon. Med fullført masterutdanning i regnskap og revisjon kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert revisor.

Studiet kvalifiserer også til masterstudier i økonomi og administrasjon ved enkelte høgskoler og universitet, blant annet ved NMBU, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på ÅS

Med tre års yrkeserfaring kvalifiserer du til vårt Masterstudium i organisasjon og ledelse ved HiØ. 

Yrkesmuligheter

Høgskolens kandidater er meget etterspurte og får interessante og godt betalte jobber innen regnskap og revisjon. Studiet danner, sammen med relevant praksis, grunnlag for å søke Finanstilsynet om autorisasjon som autorisert regnskapsfører, og du kan jobbe som revisjonsmedarbeider. En bachelorutdanning i regnskap og revisjon likestilles også med en bachelorutdanning i økonomi og administrasjon og kvalifiserer dermed også til andre oppgaver innen økonomistyring og ledelse.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 318
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Karin Helene.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet