Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

I yrkeshverdagen møter profesjonsutøvere komplekse situasjoner som krever både profesjonsspesifikk kompetanse og kompetanse i psykososialt arbeid. I samspill med ulike individer og brukergrupper skal kommunikasjon fungere, regelverk opprettholdes, strategier utvikles, og det som ikke fungerer skal undersøkes og forbedres. Det psykososiale perspektivet har som utgangspunkt at menneskelige problemer er komplekse og mangetydige. Hvert enkelt menneske er mer enn sin sykdom eller diagnose og må møtes med en helhetlig, tverrfaglig og inkluderende tilnærming.

Master i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis er et studium som gir deg muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til egen profesjonsutøvelse. Dette betyr å kunne samle og opparbeide vitenskapelig og metodisk kompetanse fra eget praksisfelt slik at det kan omdannes til faglige utviklingsprosjekter som møter dagsaktuelle utfordringer. I tillegg får du gjennom denne utdanningen trening i å formulere og formidle vitenskapelig arbeid slik at det kan mottas og anvendes i ulike sammenhenger.

Dette studiet trekker også veksler på mange nære samarbeidsrelasjoner til fagfelt som psykisk helse, eldreomsorg, rusproblematikk og kriminalomsorg. Som student kan du fordype seg innenfor ulike fagfelt og bli trukket med i de ansattes forsknings- og publikasjonsvirksomhet på disse områdene.

Studieprogrammet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over tre dager.
I tillegg til undervisningen på studiestedet skal studentene i løpet av studiet gjennomføre tre praksisperioder på tilsammen 8 uker (2+4+2) med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Praksisstedet må forhåndsgodkjennes av høgskolen.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minst to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minst to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

4) Annen bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng,
og minimum fire års relevant arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren etter fullført utdanning.

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:21

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for videre utdanning på ph.d-nivå.

Yrkesmuligheter

Studiet vil gi grunnlag for stillinger som fagutvikler, koordinator eller rådgiver innen helse- og sosialtjenester på tvers av faglige enheter og nivåer.

Fagmiljø

https://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-psykososialt-arbeid

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Deltid, 4 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1925
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Cecilie Klaunes Nielsen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Cecilie Klaunes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet