Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell

Generelt om studiet

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten? Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at det juridiske stoffet er gjenkjennbart i din hverdag. Videre legges det stor vekt på at du som student utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene.

Studiet er delvis nettbasert med en obligatorisk 2 dagers oppstartsamling. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium. Se priser under pkt. Mer informasjon.

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minst ett års relevant arbeidserfaring.

 eller

Annen relevant bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng,
og minst ett års relevant arbeidserfaring.

Sist oppdatert: 13.02.2017 13:47

Yrkesmuligheter

Det er behov for juridisk kompetanse både i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i spesialisttjenesten, NAV og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid over to semestre.
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studieavgift
NOK 29 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15. mars
Ordinær søknadsfrist
15. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Tina Cathrine Smith

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Tina Cathrine.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her