Realfagskurs

Generelt om studiet

Har du en drøm om å bli ingeniør, men har bare generell studiekompetanse? Dette realfagskurset gir deg en intensiv og målrettet undervisning i realfagene som kreves for å søke en av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

Realfagskurset består av to emner fra det ordinære forkurset for ingeniørutdanning; matematikk og fysikk. Fagene er i stor grad sammenfallende med det som undervises i videregående skole, men de er i større grad vinklet mot den etterfølgende ingeniørutdanningen. Realfagskurset er krevende og du må arbeide hardt og være topp motivert. Etter endt kurs er du godt forberedt til ingeniørutdanningene ved skolen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:43

Videre utdanning

Ved bestått realfagkurs oppfyller du spesielle opptakskrav i matematikk og fysikk ved opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og integrerte masterstudier i teknologiske fag.

Studieinfo

Studiepoeng
Varighet
Heltid, ett semester
Semesterstart
Vår 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1899
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. oktober

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Beate Aksnes.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Aktuelt om studiet