Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Generelt om studiet

Offentlig godkjente sykepleiere med minimum to års relevant yrkespraksis er kvalifisert for opptak på denne spesialistutdanningen innen sykepleierfaget. Som operasjonssykepleier gir du pleie til akutt og kritisk syke pasienter i alle aldre og deres pårørende. Utdanningen gir deg spesialkompetanse knyttet til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter.

Studiet vektlegger et helhetlig menneskesyn med fokus på pasientens behov, respekt for liv og enkeltmenneskets egenverd samt pasientens rett til medbestemmelse. Du vil gjennom studiet tilegne deg inngående kunnskap om kirurgi, operasjonssykepleie, ansvar og kompetanseområde, i tillegg til dyp forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov.

Videreutdanning i operasjonssykepleie gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i operasjonssykepleie som fag og yrke.

Studenten kan benytte tre uker av fordypningspraksis i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,
og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Yrkesmuligheter

Operasjonssykepleiere er kvalifisert til å arbeide i operasjonsavdelinger, dag-kirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe- og krigsområder.

Studieinfo

Studiepoeng
90
Varighet
Heltid, 1,5 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1937
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet