Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring? Da er du kvalifisert for opptak på denne spesialistutdanningen i anestesisykepleie. Du får kompetanse i bruk av bedøvelse i forbindelse med kirurgiske operasjoner og livredning, både i og utenfor sykehus, samt innsikt i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem.

Videreutdanning i anestesisykepleie gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis ved avdelinger hvor det er anestesiologisk virksomhet; planlagt kirurgi, dagkirurgi og akuttbehandling i og utenfor sykehus.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,
og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å arbeide ved en anestesiavdeling. Du vil også få kompetanse som er sterkt etterspurt i alle avdelinger med akutt og kritisk syke pasienter, og hos humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede områder.

Studieinfo

Studiepoeng
90
Varighet
Heltid, 1,5 år
Semesterstart
Høst 2019
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1938
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Elin Gunby Kristensen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elin Gunby.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Ikke opptak i år

Aktuelt om studiet