Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid

Generelt om studiet

Ønsker du en jobb der du er med på å legge grunnlaget for noe som skal vare hele livet – nemlig en god og trygg barndom? Kan du tenke deg å være leder for andre voksne som arbeider i barnehagen? Da bør du velge barnehagelærerutdanningen ved HiØ!

Barnehagelærerutdanningen på deltid er en fire-femårig bachelorutdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Utdanningen vil gi deg innsikt i barns læring og utvikling. Du vil jobbe med prosesser der barns medvirkning står i sentrum, og du vil lære hvordan du skal planlegge, gjennomføre og lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Det siste studieåret kan du velge mellom en rekke fordypningsemner.

Deltidsstudiet er tilrettelagt for deg som arbeider som assistent eller fagarbeider i barnehage, som arbeider i SFO eller med de yngste trinnene i grunnskolen. Anbefalt stillingsprosent er 50 %. Har du ingen arbeidserfaring fra barnehage og/eller skole/SFO, anbefaler vi at du søker barnehagelærerutdanning heltid. 

Undervisningen foregår som samlinger på høgskolen, med 4-5 ukeslange samlinger per semester. Undervisningen foregår fra 9-15 hver dag i disse samlingsukene. Læringsplattformer på internett og bruk av data er en viktig del av utdanningen og det forventes at du deltar aktivt i gruppearbeid utenom studietiden.

I tillegg skal du gjennomføre praksis i HiØs forhåndsgodkjente partnerbarnehager. Disse er nøye valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse i barnehagen og hos den enkelte praksislærer.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:33

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for videre utdanning i flere ulike retninger helt opp til mastergradsnivå.

Eksempler fra HiØ er:
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid
Masterstudium i organsisasjon og ledelse

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning har du en fleksibel kompetanse med mange mulige karriereveier. Det er stor mangel på barnehagelærere og det er store muligheter for at du går rett ut i jobb.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Deltid, 4-5 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 131
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Terese Engedahl

Terese Engedahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Terese.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet